Główną przyczyną powstawania chorobotwórczych zmian w nerwie zęba jest rozległa nieleczona próchnica. 

Do innych powodów zalicza się złamanie korony zęba, jego pęknięcie, urazy a także wieloletnie leczenie.

Do objawów, które mogą świadczyć o konieczności podjęcia leczenia kanałowego można zaliczyć spontaniczny i pulsujący ból zęba, który utrzymuje się przez dłuższy czas, a także jego nadwrażliwość na zmiany temperatury. Ponadto, na leczenie powinno się zdecydować, gdy ubytek próchniczy na powierzchni zęba jest bardzo duży, towarzyszy mu przebarwienie zęba, a objawy bólowe pojawiają się w czasie spożywania i gryzienia pokarmu.

W ramach endodoncji oferujemy Państwu następujące zabiegi:

- nowoczesne jednowizytowe leczenie kanałowe zębów

- leczenie kanałowe pod mikroskopem

Aby leczenie kanałowe mogło być wykonane w sposób profesjonalny i odniosło oczekiwane rezultaty, musi być wykonane za pomocą specjalistycznego sprzętu. W Stomadexie tego typu leczenie wykonywane jest przy użyciu mikroskopu endodontycznego, który pozwala dokładnie odtworzyć precyzyjną wizualizację pola leczenia. Dzięki temu widoczne są wszystkie niewykrywalne, bez użycia tego typu urządzenia, struktury zębowe oraz ujścia kanałowe. Można w ten sposób dokładnie przeprowadzić leczenie endodontyczne oraz kontrolować jego etapy. Leczenie endodontyczne z użyciem mikroskopu jest szczególnie wskazane w przypadkach, gdy z powodu budowy anatomicznej zębów utrudnione jest znalezienie kanałów lub jeżeli są one wąskie czy zrośnięte. Mikroskop endodontyczny jest także niezbędny w przypadkach, gdy konieczne jest wydobycie starego wkładu z kanału zębowego lub złamanego narzędzia.

- leczenie zmian przywierzchołkowych

Konsekwencją wielokrotnego leczenia zachowawczego próchnicy głębokiej , urazu zęba lub stanu zapalnego miazgi jest martwica zęba, która przez lata może nie dawać objawów klinicznych jednak w kości tworzy się zmiana okołowierzchołkowa. Jest ona widoczną na zdjęciu rtg ciemną plamą wokół wierzchołków korzeni, w których doszło do martwicy. Jest oznaką stanu zapalnego kości, która broni się przed przenikaniem bakterii i trucizn z martwego zęba do organizmu.

Nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że istnieje ścisły związek między przewlekłymi chorobami zębów a ogólnym stanem zdrowia. Zakażenie odogniskowe, którego źródłem w 80% okazują się zaniedbane zęby (również mleczne!), może obejmować odległe narządy i powodować groźne powikłania. W jamie ustnej ogniskami zakażenia są martwe zęby ze zgorzelą miazgi, trudno wyrzynające się lub zatrzymane w szczęce, oraz zaniedbane korzenie zębów, ropnie przyzębne, patologiczne kieszonki dziąsłowe, stany zapalne kości szczęk, a także ciała obce. Jeżeli zęby nie są regularnie kontrolowane przez stomatologa i leczone, bakterie i ich toksyny przenoszą się do innych narządów, wywołując przewlekłe zapalenie. Zakażenie może umiejscowić się w mięśniu sercowym, tęczówce oka, nerkach, stawach lub na skórze. Przewlekły stan zapalny zębów i przyzębia, nawet jeżeli nie przenosi się na inne narządy, pogarsza samopoczucie, wywołuje bóle głowy, bezsenność i nerwowość, a także obniża ogólną odporność organizmu.

- powtórne leczenie kanałowe

Zabieg ponownego leczenia endodontycznego nazywany zabiegiem „reendo” jest wskazany w przypadkach, gdy budowana anatomiczna zębów jest tak skomplikowana, że w pierwszym leczeniu wystąpiły nieprawidłowości , w obrazie rtg widoczne są zmiany okołowierzchołkowe lub nastąpiło odłożenie się złogów mineralnych. „Reendo” jest zabiegiem, który oprócz pracy stomatologa wymaga użycia najnowocześniejszego sprzętu gdyż jest to leczenie wyjątkowo skomplikowane.

Pierwszym elementem zabiegu jest usunięcie materiału, którym wcześniej wypełnione zostały kanały. Następnie stomatolog lokalizuje źródło bólu lub poszukuje niewypełnionego kanału. Dalsza procedura leczenia jest taka sama jak w przypadku tradycyjnego leczenia kanałowego. Wskazaniami do przeprowadzenia ponownego leczenia enedodontycznego „reendo” są nieprawidłowości w przebiegu wypełnienia kanałów widoczne na zdjęciach rentgenowskich, kanały opracowane w sposób zbyt wąski, z nieopracowaną okolicą około wierzchołkową, nieustępujące i przewlekłe dolegliwości bólowe, a także niewypełnione w całości lub pominięte kanały.